top of page

Blog

Izazovi adolescencije: Roditelji, ostanite dio svijeta svog adolescenta


Izazovi adolescencije - EIUS

Adolescencija je doba odrastanja u kojem se uspostavlja ravnoteža između djetinjstva i zrelosti. Često nailazimo na neke nejasnoće vezane uz pojmove adolescencije i puberteta. Pod pojmom puberteta podrazumijevaju se biološke promjene koje se javljaju na početku drugog desetljeća ljudskog života i završavaju punom spolnom zrelošću. Adolescenciju obilježavaju psihičke promjene koje prate tjelesni razvoj u razdoblju puberteta. Adolescencija započinje s početkom puberteta, a završava formiranjem identiteta. Izazovi adolescencije su brojni.


Promjene u adolescenciji su najintenzivnije


Adolescencija je vrijeme buntovništva, ispitivanja granica, naglih promjena raspoloženja, unutarnjih sukoba i sukoba s okolinom. U to izazovno vrijeme djevojke i mladići doživljavaju mnogo promjena od prihvaćanja promjena fizičkog izgleda, usvajanja spolne uloge, postizanja emocionalne neovisnosti od roditelja, prihvaćanja društvenih vrijednosti, usvajanja vlastitog sustava vrijednosti i etičkih načela koja će slijediti u životu. Mnoge promjene odvijaju se tijekom cijelog života, ali u adolescenciji su najintenzivniji.


Jedna od glavnih zadaća adolescencije je odvajanje od roditelja i izgrađivanje identiteta, zbog čega osobe u toj dobi imaju snažnu potrebu za neovisnošću. Sposobnost stvaranja intimnosti postaje središnje pitanje u adolescenciji. Sposobnost uspostavljanja novih odnosa gradi se na ranijim obiteljskim iskustvima intimnosti. Istraživanje odnosa kroz prijateljstva je korisno i predstavlja postupni prelazak iz obiteljskih odnosa prema stvaranju intimnih odnosa izvan obitelji. Vršnjačke grupe mladima nude priliku za proširivanje znanja, eksperimentiranje s novim dimenzijama identiteta te vježbanje stilova ponašanja u „sigurnom“ okrilju vršnjaka. Imaju mogućnost za pregovarati oko autonomije i razvijati svoje socijalno-emocionalne kompetencije kao što su: suradnja, rješavanje konflikata, donošenje odluka.


Izazovi adolescencije - Roditelji zaboravljaju da su bili adolescenti


Adolescent mijenja svoj odnos od potpunog suprotstavljanja roditeljskim stavovima i sustavima vrijednostima do potrebe za nježnošću i zaštitom. Roditelji adolescenta često preispituju svoj odnos prema njima, što zahtjeva i promjene vlastitog ponašanja roditelja. Roditelji ponekad zaboravljaju da su i sami bili adolescenti. Što se češće prisjećaju svojih pogrešaka iz mladosti lakše će razumjeti svoje adolescente.


Samopouzdanje se u adolescenciji smanjuje. Na njega mogu negativno utjecati neprihvaćenost u vršnjačkoj skupini, a jednako tako i prihvaćanje od strane roditelja. Pažljiv pristup, prepoznavanje i pohvaljivanje postignuća, neuvjetovano prihvaćanje djeteta, jasna plavila, poštivanje djetetove potrebe za autonomijom te poticanje izražavanja osjećaja temelji su kojima roditelji mogu poticati samopouzdanje mlade osobe.


Ostanite dio svijeta svog adolescenta, period kroz koji prolazi izuzetno je važan dio odrastanja, koliko god se doimaju odraslima trebaju zaštitu i podršku svoje obitelji.


408 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page