top of page

Blog

Priprema za polazak u školu - Najbolji način kako pomoći djetetu


Priprema za polazak u školu - EIUS Centar

Početak školovanja za djecu i za roditelje jedno je od najznačajnijih razdoblja u životu. To je svojevrstan ispit zrelosti za dijete i za roditelje. Prijelaz iz vrtića u školu uvijek je ispunjen uzbuđenjem i očekivanjima.


Spremnost za polazak u školu obuhvaća razne djetetove vještine, sposobnosti i navike. Obuhvaća intelektualnu, tjelesnu, emocionalnu i socijalnu zrelost.


Priprema za polazak u školu odvija se kroz dulji period u kojem dijete postupno i na djetetu prihvatljiv način kroz igru upoznaje vještine važne za razvoj samostalnosti i brigu o sebi.


Kako mu prijelaz ne bi bio nagao i zbunjujući važno je da ovlada brigom o sebi, svojim stvarima, sigurnom prelasku prometnicom, orijentacijom u prostoru i vremenu i specifičnim vještinama poput crtanja, pisanja, usvajanja pojmova o količini i nekim općim informacijama iz svakodnevnog života.


Najbolji način kako roditelji mogu pomoći djetetu je da ga ohrabruju i pokažu mu da vjeruju u njega u pozitivnom i poticajnom obiteljskom ozračju.


Od djeteta koje polazi u školu očekujte da se može:

 • čisto izgovarati sve glasove i pravilno gramatički se izražavati te imati bogati rječnik,

 • prepričati kraći događaj ili priču,

 • održavati pažnju i koncentraciju,

 • uočavati sličnosti i razlike,

 • prepoznavati i imenovati boje,

 • orijentirati se na tijelu, na papiru i u prostoru,

 • orijentirati se u vremenu (jutro, podne, večer, prije podne, poslije podne, prije, poslije, jučer, danas, sutra) i prostoru (na, ispod, iznad, iza, u, pokraj, gore, dolje),

 • snalaziti se u usporedbama (teže-lakše, veći-manji, kraći-dulji),

 • prepoznati i stvoriti rimu,

 • povezivati glas sa slovom ( pridružuje različita slova različitim glasovima te pretvara glasove u slova i obrnuto, uočava početni i završni glas u riječi te poziciju zadanog glasa ( početak, kraj ili sredina riječi),

 • raščlaniti riječi na glasove i sastavljati glasove u riječi,

 • pravilno držati olovku, uspješno precrtavati zadane oblike,

 • prepoznavati slova i brojke,

 • pridruživati brojku količini.

Svako je dijete individua za sebe te ima svoje jake strane, ali i područja u kojima će mu trebati više razumijevanja i podrške okoline.


Ako se suočavate s dodatnim izazovima pred polazak u školu vašeg djeteta, s povjerenjem potražite savjet u EIUS Centru.

89 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page